Where Did (Mainland) Chinese (Tenured & Tenure-Track) Professors in Top CS/CSE Departments Receive Their Undergrad Degree?


Xing, Eric
Zhang, Hui
1993, Tsinghua University
1990, Peking University
Luo, Haiyun
Zhai, ChengXiang
Zhou, Yuanyuan
Yu, Yizhou
Han, Jiawei
1998, University of Science and Technology of China
1993, Nanjing University
1992, Peking University
1991, Zhejiang University
1979, University of Science and Technology of China
Li, Kai 1978, Jilin University
Yin Zhang
Lili Qiu
1997, Peking University
????, Bridgeport
Zhu, Xiaojin
Cai, Jin-Yi
1993, Shanghai Jiao Tong University
1981, Fudan University
Xu, Jun
Ding, Yan Zong
Liu, Ling
1995, Illinois Institute of Technology
????, ?
????, ?
Zhu, Songchun
Lu, Songwu
Cong, Jingsheng (Jason)
Zhang, Lixia
1991, University of Science and Technology of China
1990, University of Science and Technology of China
1985, Peking University
1983, Heilongjiang University
Mao, Zhuoqing (Morley)
Shi, Yaoyun
Liu, Mingyan
1999, UC Berkeley
1997, Peking University
1995, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
Zhang, Xiangyu
Si, Luo
Xu, Dongyan
Li, Ninghui
Sun, Yinlong
Li, Zhiyuan
1998, University of Science and Technology of China
1998, Tsinghua University
1994, Zhongshan University
1993, University of Science and Technology of China
1985, Peking University
1982, Xiamen University
Shi, Jianbo 1994, Cornell University
Yang, Yang (Richard)
Shao, Zhong
1993, Tsinghua University
1988, University of Science and Technology of China

Note 1: Clicking the logo of a school will take you to a complete official list of their faculty members. Check them out by yourself.