Where Did (Mainland) Chinese (Tenured & Tenure-Track) Professors in Top EE/ECE Departments Receive Their Undergrad Degree?


Kong, Jing
Zheng, Lizhong
Hu, Qing
1997, Peking University
1994, Tsinghua University
1981, Lanzhou University
Fan, Shanhui
Wang, Shan Xiang
1992, University of Science and Technology of China
1986, University of Science and Technology of China
Chen, Deming
Ma, Yi
Chiu, Yun
Liu, Chang
Li, Xiuling
Liang, Zhi-Pei
Jin, Jianming
1995, University of Pittsburgh
1995, Tsinghua University
1993, University of Science and Technology of China
????, Tsinghua University
????, ?
????, South China University of Technology
1982, Nanjing University
Lu, Wei
Guo, Lingjie
1996, Tsinghua University
????, Nankai University
Song, Xiaodong
Luo, Yi
Zhu, Jian-Gang
1996, Tsinghua University
1987, University of Science and Technology of China
1982, Huazhong University of Science and Technology
Ma, Xiaoli
Zhang, Ying
Zhou, Guotong
Ji, Chuanyi
Li, Ye
1998, Tsinghua University
1995, Tongji University
1989, Tianjin University
1983, Tsinghua University
1983, Nanjing Institute of Technology
Tong, Lang 1985, Tsinghua University
Chen, Yihong
Yan, Shouli
Pan, David
Ling, Hao
????, UT Austin
????, Shanghai Jiao Tong University
1992, Peking University
????, ?
Chou, Yu 1978, University of Science and Technology of China
Qi, Minghao
Hu, Jianghai
Lin, Xiaojun
Jiao, Dan
Hu, Yu
Ye, Peide
Tan, Hong
1995, University of Science and Technology of China
1994, Xi'an Jiao Tong University
1994, Zhongshan University
1993, Anhui University
1989, University of Science and Technology of China
1988, Fudan University
1986, Shanghai Jiao Tong University
Wang, Yuanxun
He, Lei
1993, University of Science and Technology of China
????, Fudan University
Wu, Min
Qu, Gang
1996, Tsinghua University
1992, University of Science and Technology of China
Zhou, Chongwu
Zhang, Zhen
1993, University of Science and Technology of China
????, ?
Wang, Deli 1990, University of Science and Technology of China
Liu, Hui
Shi, Richard
1988, Fudan University
1985, Fudan University
Jiang, Hongrui
Ma, Zhenqiang
1995, Peking University
1991, Tsinghua University

Note 1: Clicking the logo of a school will take you to a complete official list of their faculty members. Check them out by yourself.