Julia Sets and the Mandelbrot Set Download as PS


Abstract

In deze bijdrage behandelen we twee bijzondere types van fractalen, namelijk Julia-verzamelingen en en de hiermee nauw verwante Mandelbrot-verzameling. Naast de definitie van deze concepten en hun belangrijkste eigenschappen, zullen we voornamelijk methodes bespreken om ze te berekenen. Tot slot zullen we aangeven hoe het fenomeen van de periodeverdubbeling zich voor de familie van de logistieke afbeeldingen manifesteert in de overeenkomstige Julia-verzamelingen en in de Mandelbrot-verzameling.


dieter@cs.wisc.edu